Criminal Aspects of Human Embryo Donation under Surrogacy Arrangements

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Zeszyty Prawnicze (ISSN: 1643-8183)
Rok wydania: 2019
Tom: 19
Numer czasopisma: 3
Strony od-do: 275-291
Streszczenie: Artykuł odnosi się do kwestii odpowiedzialności karnej za zachowania związane z dawstwem zarodka, które mogą mieć miejsce w ramach realizacji umów o macierzyństwo zastępcze. W tym celu przeanalizowano przede wszystkim znamiona czynów zabronionych stypizowanych w przepisach ustawy z 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności (tekst. jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 865) – to jest: zbywania lub nabywania zarodka w celu uzyskania korzyści majątkowej lub osobistej, rozpowszechniania ogłoszeń o odpłatnym zbyciu lub nabyciu zarodka oraz postępowania z zarodkami w sposób niezgodny z przepisami powyżej ustawy. Tekst zawiera ponadto odniesienia do wyjaśnienia zjawiska macierzyństwa zastępczego oraz jego statusu w prawie polskim
Słowa kluczowe: zarodek, macierzyństwo zastępcze, leczenie niepłodności, dawstwo zarodka
DOI: 10.21697/zp.2019.19.3.12Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Zuzanna Gądzik",
title = "Criminal Aspects of Human Embryo Donation under Surrogacy Arrangements",
journal = "Zeszyty Prawnicze",
year = "2019",
number = "3",
pages = "275-291"
}

Cytowanie w formacie APA:
Gądzik, Z. (2019). Criminal Aspects of Human Embryo Donation under Surrogacy Arrangements. Zeszyty Prawnicze, 3, 275-291.