Wojciech Daszkiewicz

2009

Prace licencjackie
  • Feliksa Konecznego pięciomian jako kryterium cywilizacji
  • Koncepcja propagandy w ujęciu Adama Lepy
  • Ideologia konsumpcjonizmu – wpływ na człowieka i społeczeństwo w ujęciu Z. Baumana
  • Koncepcja feminizmu radykalnego w ujęciu Kazimierza Ślęczki
  • Koncepcja kultury masowej w ujęciu Antoniny Kłoskowskiej
  • New Age a problem człowieka w ujęciu A. E. Kubiak i A. Posackiego