Wojciech Daszkiewicz

20192018


Rozdział w recenzowanej książce naukowej2017


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


2016

 • Źródła ekspansji cywilizacji europejskiej
  [w:] Zeszyty Naukowe KUL
 • The Dilemmas of Globalization
  [Dylematy globalizacji]

  [w:] Journal of International Scientific Publications : Language, Individual & Society

 • 2015

 • Ewolucjonistyczna teoria kultury w antropologii społecznej
  [w:] Zeszyty Naukowe KUL
 • Culture from the perspective of Realistic Philosophy
  [Kultura z perspektywy filozofii realistycznej]

  [w:] Studia Gilsoniana

 • 2014


  Książka naukowa recenzowana


  Rozdział w recenzowanej książce naukowej


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


  Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie  Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej


  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej
  2013  Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie


  Recenzja naukowa w czasopiśmie
  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


  Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej


  Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej


  2012  Sekretarz redakcji naukowej serii wydawniczej


  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


  Członkostwo w komitecie lub komisji
  Inne działania w zakresie popularyzacji nauki


  2011


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


  Redakcja działu czasopisma naukowego
  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej  2010


  Sekretarz redakcji naukowej serii wydawniczej


  Recital muzyczny, dyrygowanie


  Wykonawca w realizowanym projekcie finansowanym z budżetu KUL


  Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


  2009


  Stypendium w ramach programu Erasmus


  2008


  Hasło encyklopedyczne


  2007  Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym