Wojciech Daszkiewicz
dr hab. Wojciech Daszkiewicz
adiunkt - Katedra Metafizyki
Instytut Filozofii
Wydział Filozofii
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: wojciech.daszkiewicz_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0003-3904-293X