Rokowania w rozwiązywaniu sporów zbiorowych
[Conversations in collective dispute resolution]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Roczniki Nauk Prawnych (ISSN: 1507-7896)
Rok wydania: 2015
Tom: 25
Numer czasopisma: 3
Strony od-do: 31-49
Streszczenie: Przedmiotem opracowania jest instytucja rokowań, będąca pierwszym i obligatoryjnym sposobem w rozwiązywaniu zatargu zbiorowego. Po przedstawieniu definicji, przedmiotu i stron sporu zbiorowego, zostały omówione: istota i zasady rokowań, a następnie wszczęcie, przebieg i sposoby zakończenia rokowań w rozwiązywaniu sporów zbiorowych.
Słowa kluczowe: rokowania, negocjacje, spory zbiorowe
Dostęp WWW: http://www.kul.pl/files/1374/public/rnp_2015/nr_3/s_33_50_art_bronski_jarota.pdf
DOI: 10.18290/rnpCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Włodzimierz Broński",
title = "Rokowania w rozwiązywaniu sporów zbiorowych",
journal = "Roczniki Nauk Prawnych",
year = "2015",
number = "3",
pages = "31-49"
}

Cytowanie w formacie APA:
Broński, W. (2015). Rokowania w rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Roczniki Nauk Prawnych, 3, 31-49.