Ks. dr hab. Włodzimierz Broński prof. KUL
profesor KUL - Katedra Negocjacji i Mediacji
Instytut Nauk Prawnych
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: wlodzimierz.bronski_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-1303-6737