Perpektywa rozwoju polubownych form rozwiązywania sporów prawnych w Polsce
[Perspective of development of out-of-court forms of dispute settlement in Poland]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Konferencja naukowa "Negocjacje, mediacja i arbitraż – skuteczne narzędzia rozwiązywania sporów w obrocie gospodarczym?"
Miejsce: KUL