Członek Kolegium Najwyższej Izby Kontroli

Członkostwo w krajowym zespole eksperckim

Nazwa jednostkiSZK_INST: Marszałek Sejmu RP