[Rec.:] Duszpasterstwo wobec kryzysu wiary
[[Rev.:] Duszpasterstwo wobec kryzysu wiary [Pastoral care to the crisis of faith]]

Recenzja naukowa w czasopiśmie

Czasopismo: Przegląd Homiletyczny (ISSN: 1730-3354)
Rok wydania: 2013
Tom: 17
Strony od-do: 179-181