Ośrodek Przetwarzania Informacji - Instytut Badawczy

Członkostwo w krajowym zespole eksperckim

Nazwa jednostkiSZK_INST: Ośrodek Przetwarzania Informacji