Zespół ds. systemowych rozwiązań w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów gospodarczych ułatwiających wykonywanie działalności gospodarczej

Członkostwo w krajowym zespole eksperckim

Nazwa jednostkiSZK_INST: Ministerstwo Gospodarki