Obsługa podmiotów gospodarczych w obrocie międzynarodowym
[*]

Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez NCBiR

Nazwa jednostki: WPPKiA KUL; Ośrodek Badań ADR "Prawo i Gospodarka"