Organizacja i prowadzenie warsztatu z mediacji rodzinnej
[Organizing and conducting workshops with family mediation *]

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji

Nazwa konferencji: Mediator w sprawach rodzinnych
Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: Katedra Negocjacji i Mediacji