Recenzent w przewodzie doktorskim
[*]

Recenzja w przewodzie doktorskim

Autor (twórca): Zdzisław Sideł
Tytuł publikacji: Pareneza homilijna w polskim przepowiadaniu posoborowym. Studium homiletyczne w świetle "Kazań Świętokrzyskich" okresu Wielkiego Postu
Nazwa jednostki: KUL