Przygotowanie sylabusa "Fundamentals of negotiations and mediation" na European Studies
[Preparation syllabus "Fundamentals of Negotiations and Mediation" for European Studies]

Pozostałe umowy dotyczące praw autorskich