Przygotowanie sylabusa "Public Relations" na European Studies
[Preparation syllabus "Public Relations" for European Studies.]

Pozostałe umowy dotyczące praw autorskich