Udział w szkoleniu w Polskim Centrum Mediacji
[*]

Udział w konferencji

Miejsce: Warszawa