Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym