Lubelskie Towarzystwo Naukowe

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym