Polskie TowarzystwoTTeologiczne w Krakowie

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym