Recenzent
[*]

Recenzja w przewodzie doktorskim

Autor (twórca): Grzegorz Skrobotowicz
Tytuł publikacji: Mediacja w sprawach karnych – wykonalność ugód mediacyjnych w świetle badań (ss. 401)