„Wykwalifikowana kadra szansą na lepsze jutro-studia podyplomowe i kursy dokształcające”
[*]

Wykonawca realizowanego projektu finansowanego z funduszy UE

Nazwa jednostki: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego