Członek Europejskiego Stowarzyszenia Teologów Katolickich

Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow