„Mediacja w Polsce – stan i perspektywy”
["]

Udział w konferencji krajowej

Miejsce: Warszawa
Nazwa jednostki: Ministerstwo Sprawiedliwości