„Polityka na ambonie”. Prowadzenie II sesji naukowej
["]

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Polityka na ambonie
Miejsce: Katowice