„Moc Słowa Pańskiego. Adhortacja apostolska Verbum Domini w refleksji biblijno-teologicznej”. Prowadzenie V sesji naukowej
["]

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Moc Słowa Pańskiego. Adhortacja apostolska Verbum Domini w refleksji biblijno-teologicznej
Miejsce: Lublin