Mediacje i negocjacje prawnicze. Skrypt dla uczestników Studiów podyplomowych w zakresie mediacji i negocjacji prawniczych
["]

Redakcja naczelna publikacji naukowej

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2012