Mediacje i negocjacje. Skrypt dla kursów dokształcających w zakresie mediacji i negocjacji
["]

Redakcja naczelna publikacji naukowej

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2012