Kaznodzieja jako autor homilii. Aspekty homiletyczno-prawne
[A Preacher As An Author Of A Homily. Homiletic and legal aspects]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Studia Pastoralne (ISSN: 1734-4433)
Rok wydania: 2011
Tom: 7
Strony od-do: 119-130Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Włodzimierz Broński",
title = "Kaznodzieja jako autor homilii. Aspekty homiletyczno-prawne",
journal = "Studia Pastoralne",
year = "2011",
pages = "119-130"
}

Cytowanie w formacie APA:
Broński, W. (2011). Kaznodzieja jako autor homilii. Aspekty homiletyczno-prawne. Studia Pastoralne, 119-130.