Członkowstwo w Zarządzie Stowarzyszenia Homiletów Polskich
[Membership on the Board of the Association of Polish Homiletics]

Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej