Rozwiązywanie zbiorowych sporów pracowniczych w przedsiębiorstwie w latach 2020-2030
[ Collective labour disputes resolution in an enterprise in the years 2020-2030 ]

Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez NCN