Postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w świetle ustawy z dnia 23 września 2016 roku
[Proceedings Regarding Out-OF-Court Resolution of Consumer Disputes in the Light of the Act 23 September 2016]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Roczniki Nauk Prawnych (ISSN: 1507-7896)
Rok wydania: 2017
Tom: 27
Numer czasopisma: 4
Strony od-do: 7-17
Streszczenie: Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich wdraża do krajowego porządku prawnego Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/11/UE z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich (dyrektywa 2013/11/UE) i Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich (rozporządzenie 2013/524). Celem jest zapewnienie konsumentom możliwości składania wniosków o rozwiązywanie sporów z przedsiębiorcami do podmiotów oferujących niezależne, bezstronne, przejrzyste i skuteczne metody pozasądowego rozwiązywania, a przedsiębiorcom uzyskanie instrumentu pozwalającego uniknąć kosztownych i długotrwałych procesów sądowych z konsumentami. Niniejsze opracowanie omawia w świetle tejże ustawy istotę oraz wszczęcie, przebieg i zakończenie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
Słowa kluczowe: alternatywne metody rozwiązywania sporów konsumenckich, konsument, spór konsumencki, przedsiębiorca
Dostęp WWW: http://www.kul.pl/files/632/gfx/RNP/2017/nr_4/s_007_017_art_bronski.pdf
DOI: 10.18290/rnp.2017.27.4-1Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Włodzimierz Broński",
title = "Postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w świetle ustawy z dnia 23 września 2016 roku",
journal = "Roczniki Nauk Prawnych",
year = "2017",
number = "4",
pages = "7-17"
}

Cytowanie w formacie APA:
Broński, W. (2017). Postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w świetle ustawy z dnia 23 września 2016 roku. Roczniki Nauk Prawnych, 4, 7-17.