Dialog społeczny – innowacyjny model rozwiązywania konfliktów w przedsiębiorstwie.
[Social dialogue - an innovative model for solving conflicts in an enterprise.]

Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez MNiSW

Nazwa jednostki: MNiSW