Współpraca przemysł-nauka. Dobre praktyki
[Cooperation between industry and science. Good practices]

Redakcja naczelna publikacji naukowej

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2017