Potencjalne formy współpracy przemysłu z uczelnią/szkołą wyższą w kształceniu studentów - praktyczne rozwiązania i dobre praktyki
[Potential forms of cooperation between industry and university / institution of higher education in the education of students - practical solutions and good practices]

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

Współautorzy: Aneta Biały, Grzegorz Skrobotowicz, Marcin Waląg, Jarosław Bondyra
Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2017
Tytuł publikacji: Współpraca Przemysł - Nauka. Dobre praktyki
Strony od-do: 117-145