2018

Rozprawy doktorskie
  • Rogalski Paweł, Heterodoksyjne tło stosunków między władzą świecką a Kościołem Katolickim na zachodzie Europy od XI do XVI wieku

2017

Prace magisterskie
  • Durma Izabela, Święta kobieta w kronice Jana Długosza