2019

Rozprawy doktorskie
  • Kościół a świat pogański w świetle średniowiecznych kronik polskich

2018

Rozprawy doktorskie
  • Heterodoksyjne tło stosunków między władzą świecką a Kościołem Katolickim na zachodzie Europy od XI do XVI wieku

2017

Prace magisterskie
  • Święta kobieta w kronice Jana Długosza