Włodzimierz Bielak

2023

Prace licencjackie
  • Inwentarz kościoła pokamedulskiego w Rytwianach z 1860 roku
  • Inwentarz kościoła i eremu pokamedulskiego w Rytwianach z roku 1886
  • Inwentarz kościola pokamedulskiego w Rytwianach z 1846 roku
  • Inwentarz kościoła i eremu pokamedulskiego w Rytwianach z roku 1825
  • Inwentarz kościoła i eremu pokamedulskiego w Rytwianach z 1869 r.

2021

Prace magisterskie
  • Troska o odnowę Kościoła katolickiego w pismach św. Katarzyny ze Sieny

2019

Rozprawy doktorskie
  • Kościół a świat pogański w świetle średniowiecznych kronik polskich
Prace magisterskie
  • Męczennicy salonitańscy

2018

Rozprawy doktorskie
  • Heterodoksyjne tło stosunków między władzą świecką a Kościołem Katolickim na zachodzie Europy od XI do XVI wieku

2017

Prace magisterskie
  • Święta kobieta w kronice Jana Długosza