Włodzimierz Bielak
Ks. dr hab. Włodzimierz Bielak prof. KUL
Profesor KUL - Katedra Historii Kościoła
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: wlodzimierz.bielak_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0002-3883-5615