Włodzimierz Bielak

2022


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmieWygłoszenie referatu na konferencji krajowej


2021
Wygłoszenie referatu na konferencji


20202019

 • Starodruki w księgozbiorze parafii rzymskokatolickiej w Kumowie
  [w:] Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne

 • 2018

 • Problem istnienia parafii w Stróży w archidiakonacie zawichojskim w średniowieczu
  [w:] Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne

 • Hasło encyklopedyczne


  Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego

  • Rada naukowa
   [w:] Nasza Przeszłość. Studia z Dziejów Kościoła i Kultury Katolickiej w Polsce


  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


  2017


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


  Redakcja działu czasopisma naukowego


  2016

  2015  2014

  Nagroda wewnętrzna


  2013


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


  Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie
  2012  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany  Artykuł w wydawnictwie zbiorowym


  Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego

  • Rada naukowa
   [w:] Nasza Przeszłość. Studia z Dziejów Kościoła i Kultury Katolickiej w Polsce

  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


  Udział w dyskusji panelowej na konferencji międzynarodowej  2011


  Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego  2010


  Rozdział w recenzowanej książce naukowej


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany  2008  2005  2002
  Redakcja naczelna czasopisma naukowego


  2001


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


  1999