• Dyrektor Ośrodka (od 2018-09-01)
  • Dyrektor Instytutu (od 2017-10-01)
  • Kurator Katedry (od 2017-10-01 do 2018-08-31)
  • Kierownik Katedry (od 2012-10-01 do 2014-06-10)