Witold Wołowski

Członek Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym