Witold Wołowski

Udział w audycji radiowej Radia Lublin w charakterze eksperta

Inne działania w zakresie popularyzacji nauki

MiejsceMSC: Radio Lublin
Nazwa jednostkiSZK_INST: Radio Lublin