Witold Wołowski

Muzyczność w dramacie i teatrze
[Musicality in drama and theatre]

Recenzja naukowa w czasopiśmie

Czasopismo: Pamiętnik Teatralny (ISSN: 0031-0522)
Rok wydania: 2014
Tom: 63
Numer czasopisma: 1/2
Strony od-do: 279-289