Witold Wołowski

Muzyka i muzyczność w teatrze Oliviera Py – od euforii do dysforii (studium interdyscyplinarne), konkurs OPUS 8
[Music and the musicality in the theater of Olivier Py - from euphoria to dysphoria (interdisciplinary study)]

Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez NCN

Nazwa jednostki: Katolicki Uniwersytet Lubeslki Jana Pawła II