Witold Wołowski

Współpraca przy organizowaniu konferencji międzynarodowej: Scènes du Signe 1 – Le théâtre à (re)découvrir

Wspólna realizacja badań naukowych z ośrodkiem krajowym

Nazwa jednostkiSZK_INST: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Zakład Teatrologii, Instytut Polonistyki)