Witold Wołowski

Współpraca przy organizowaniu konferencji międzynarodowej: Scènes du Signe 1 – Le théâtre à (re)découvrir

Wspólna realizacja badań naukowych z ośrodkiem zagranicznym

Nazwa jednostkiSZK_INST: Univeristé Montpellier III (France) / Institut Universitaire de France