Witold Wołowski

Współprzygotowanie bibliografii do konferencji François Billetdoux, théâtre et radio (Montpellier III, France)

Wspólna realizacja badań naukowych z ośrodkiem zagranicznym

Nazwa jednostkiSZK_INST: Univeristé de Montpellier III (France)