Witold Wołowski

Saisir le spectre théâtral. Les fantasmagories scéniques de Bolesław Leśmian
[To Capture the theatrical Spectre. Bolesław Leśmian’s scenic phantasmagorias]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Zmory i duchy w teatrze Koltesa i teatrze współczesnym
Miejsce: Université de Lorraine, Metz (Centre de Recherches sur les Médiations)
Nazwa jednostki: Univeristé de Lorraine, Metz (Francja)