Witold Wołowski

Relation interpersonnelle maître-domestique. L'édude des taxèmes de position haute et basse dans le dialogue théâtral (scène VII de Genousie de René de Obaldia)
[Interpersonal Relation Master-Servant: the Taxemes of high and low Position in the theatrical Dialog (scene VII of ''Genousie'' by René d’Obaldia)]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Status i funkcje służących w literaturach romańskich
Miejsce: Lubblin (UMCS)
Nazwa jednostki: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin), Instytut Filologii Romańskiej