Witold Wołowski

La périodisation du théâtre poétique au XXe siècle
[The Periodization in XXth Century french poetic drama]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: La périodisation en histoire littéraire XVIIIe-XXe siècle
Miejsce: Warszawa
Nazwa jednostki: Uniwersytet Warszawski, Instytut Filologii Romańskiej