Witold Wołowski

Arlekin Bohomolca i Poliszynel Duranty’ego. O humorze uwolnionym od obowiązków
[Bohomolec's Harlequin and Duranty's Pulcinella. On the Humour Freed from Duties]

Recenzja artykułu naukowego

Autor (twórca): Halina Waszkiel